Bieżące doradztwo prawno-biznesowe

Proponuję Państwu swoją pomoc prawne we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem w sferze gospodarczej. Przygotowuję i opiniuję umowy, projekty inwestycyjne, biorę udział w negocjacjach i mediacjach. Opracowuję regulaminy pracownicze, umowy o pracę czy kontrakty menedżerskie o treści przygotowanej tak, by chronić interes klienta.

W kwestiach podatkowych współpracuję z dedykowanym doradcą podatkowym.