Energia oraz ochrona środowiska

Świadczę pomoc prawną w zakresie prawa energetycznego, w szczególności energii odnawialnej oraz ochrony środowiska. Moje doradztwo obejmuje zarówno kwestie korporacyjne jak i stały nadzór nad realizowaną inwestycją pod kątem jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. W swojej karierze przeanalizowałem setki dokumentów, pism czy raportów środowiskowych. Na co dzień współpracuję z organizacjami społecznymi i lokalnymi społecznościami pomagając im w rozwiązywaniu ich problemów.