Reprezentowanie przed organami administracji i sądami administracyjnymi

Od wielu lat prowadzę postępowania administracyjne przed organami administracji. Są to np. sprawy związane z ochroną środowiska, prawa budowlanego czy różnego rodzaju pozwoleniami. Wielokrotnie reprezentowałem swoich klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.