Zasady współpracy

W swojej praktyce radcy prawnego szczególną rolę przykładam do przestrzegania zasad wynikających z Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ale też zasad postępowania międzyludzkiego. Zachowuję bezwzględną tajemnicę zawodową, dbałość o interesy klientów i przestrzeganie prawa.

Przed rozpoczęciem współpracy rzetelnie i sprawiedliwie oceniam przewidywany nakład mojej pracy, a także przedmiot zlecenia. Nie lubię być zaskakiwany, więc nie lubię zaskakiwać innych. Klient musi wiedzieć z jakimi kosztami obsługi prawnej będzie się wiązała współpraca z radcą prawnym. Proponuję wynagrodzenie oparte na stawkach godzinowych lub ryczałtowe, w tym na zasadach pakietu określonej liczby godzin obsługi prawnej do wykorzystania przez klienta w danym miesiącu.